Τιμοκατάλογος

Αναγνωρίζουμε το σκληρό αγώνα που κάνουν οι περισσσότερες ελληνικές επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και προσπαθούμε να μην αλλάζουμε το τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας. Παρ' όλα αυτά οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν.

Όχι, οι τιμές που αναγράφονται στο aCloud.gr δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Η πολιτική που ακολουθούμε είναι να προσπαθούμε να τηρούμε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, ο οποίος είναι αυτός που αναγράφεται στις σελίδες του ACloud.gr. Επειδή όμως κάθε πελάτης έχει διαφορετικές απαιτήσεις - προσδοκίες είτε π.χ. από την ιστοσελίδα / εφαρμογή που επιθυμεί να αναπτύξουμε, είτε από τα αποτελέσματα μίας καμπάνιας μάρκετινγκ κλπ, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές που αναγράφονται στο ACloud.gr αφορούν εφάπαξ πληρωμή, εκτός από αυτές στις οποίες αναγράφεται πληρωμή με το μήνα ή το χρόνο.